Goed nieuws! De tennislessen voor de jeugd kunnen van start.

Het kabinet heeft besloten dat de kinderen weer buiten mogen sporten en dus ook tennissen. We starten eerst met de tennislessen voor de jeugd. Het aanbieden van andere activiteiten voor de jeugd wachten we nog even mee. De tennisbaan blijft buiten de tennislestijden om afgesloten. We moeten ons tijdens de tennislessen wel aan een aantal richtlijnen houden, deze zijn op bijgevoegde poster in beeld gebracht. De ouders van de kinderen worden per mail op de hoogte gebracht en gevraagd hun kinderen te instrueren. Dat doet de tennistrainer Roland Lucardie ook op de tennisbaan. 

Je kunt je trouwens nog aanmelden voor de tennislessen, er zijn nog plekken vrij. Dus heb je zin, meld je dan aan via: https://www.tennisschoollucardie.nl/aanmelden-tennislessen/

We hopen met elkaar dat we een gezonde start van het seizoen mogen beleven.

Het bestuur